KTM 690 Rally-Raid EVO 2 Kit

Fertiggestellte KTM 690 mit Rally-Raid-EVO-2-Kit

22.05.2017 – KTM 690 Rally-Raid EVO 2 Kit – Teil 1
22.05.2017 – KTM 690 Rally-Raid EVO 2 Kit – Teil 2